ხათუნა (დარეჯან) ჯინჭარაძე

განათლება:

2004-2006 - დასავლეთ ლონდონის ბიზნეს კოლეჯი ბიზნესის ადმინისტრირების კურსი. სერთიფიკატი ბიზნესის ადმინისტრირებაში;
2001-2003 - თბილისის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, ბაკალავრი ფინანსები და კრედიტები, ეკონომისტი;
1981-1982 - სინქრონისტ თარჯიმანთა უმაღლესი კურსები, თანმიმდევრობითი თარგმანი, თარჯიმანი;
1975-1980 - ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. მეორადი სპეციალობა – საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2011- დღემდე - მთარგმნელი, “მერსი ქორი”-ს, პროექტები
2011- დღემდე _ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი;
2008 -2011 _ უნგრეთის ელჩის თანაშემწე, უნგრეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში;
2003-2005 _ინგლისური ენის პედაგოგი, თბილისის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი;
1996-2008 _ საერთაშორისო ურთიერთობების წამყვანი სპეციალისტი,საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, წამყვანი ეკონომისტი საერთაშორისო ფინანსების განყოფილება. საქართველოს ეროვნული ბანკი;
1995-1996 - საინფორმაციო ჯგუფის უფროსი ქართულ-ამერიკული კომპანია, “აიეტი ტვ” და “პეიჯინგ-1”;
1994-1995 - განყოფილების უფროსის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილება საქართველოს ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი
1982-1994 - საინფორმაციო და მთარგმნელობითი ჯგუფის უფროსი, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
1987-1992 - ინგლისური ენის მასწავლებელი თბილისის 59 საშუალო სკოლა;
1981-1982 - უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, მთარგმნელი ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, გერმანული