საბა ფიფია

განათლება:

ოქტომბერი, 2014 - აგვისტო, 2015 – პროექტ HUMERIA-ს გაცვლითი მკვლევარი, საერთაშორისო სამართლის სადოქტორო პროგრამა, გრონინგენის უნივერსიტეტი (გრონინგენი, ნიდერლანდები);
ოქტომბერი, 2013 - დღემდე - საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტურა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო);
ოქტომბერი, 2011 - სექტემბერი, 2013 - საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო);
ოქტომბერი, 2007 - სექტემბერი, 2011 - სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო);
მარტი, 2010 - თებერვალი, 2011 - პროექტ ERASMUS MUNDUS-ის გაცვლითი სტუდენტი, ევროპული და საერთაშორისო სამართლის პროგრამა, ან. კანჩევის სახელობის რუსეს უნივერსიტეტი (რუსე, ბულგარეთი).

სამუშაო გამოცდილება:

ოქტომბერი, 2013 - დღემდე - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი (თბილისი, საქართველო);
მარტი-მაისი, 2014 - იერუსალიმის მართლმსაჯულების ინსტიტუტის სამეცნიერო მკვლევარი (იერუსალიმი, ისრაელი);
თებერვალი, 2012 - ოქტომბერი, 2013 - საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი (თბილისი, ქუთაისი, საქართველო);
ოქტომბერი, 2011 - თებერვალი, 2012 - ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) საპარლამენტო პროგრამის თანამშრომელი (თბილისი, საქართველო).

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, ებრაული