მარიკა ჯულუხაძე

განათლება:

1995 - 1999: ივ. ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა - ჟურნალისტი;
2003 - 2007: სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ფილოსოფიის, თეოლოგიის, კულტურისა და ისტორიის ინსტიტუტი. სპეციალობა - თეოლოგი.
2008 - 2008/9: გაცვლითი სტუდენტი ევანგელური თეოლოგიის ფაკულტეტზე მარბურგის უნივერსიტეტში. მარბურგი, გერმანია;
2009 - 2014: წმ. გიორგის სახელობის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური სასწავლებელი. ფრანკფურტი მაინზე, გერმანია სპეციალობა - თეოლოგიის ლიცენზიანტი.

სამუშაო გამოცდილება:

1999 - 2003: მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. თბილისი, საქართველო;
2000 - 2007: რუსული ბიბილიური საზოგადოების საგამომცემლო განყოფილების მთარგმნელი და კორექტორ-დიზაინერი. თბილისი, საქართველო;
2001 - 2003: მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამაუწყებლო ორგანო „გეოს“ მთავარი რედაქტორი.თბილისი, საქართველო;
2002-2003: KfW-ს მიერ კახეთის რეგიონში განხორციელებული მიწის აზომვითი პროექტების GIS-ის სპეციალისტი. საქართველო;
2004 - 2008: სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ფილოსოფიის, თეოლოგიის, კულტურისა და ისტორიის ინსტიტუტში რუსეთიდან და უკრაინიდან მოწვეული პროფესორების ლექციების მთარგმნელი. თბილისი, საქართველო;
2012: სინქრონული მთარგმნელი გერმანულიდან ქართულად SMD (Studenten Mission Deutschland) კონფერენციებზე საქართველოში

უცხო ენები

რუსული, გერმანული, ინგლისური, ლათინური