სალომე მარკოზია

განათლება:

2011-2013 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპული კვლევის ინსტიტუტი, მაგისტრატურა;
2007-2013 – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თვილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი;

სამუშაო გამოცდილება:

01/2014 დან – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იურიდიული და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი;
01/2014 - დან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, კურსი: ევროკავშირის სამართალი;
10/2013 -01/2014 - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, კურსი: ზოგადი ინგლისური;
08/2012 – 01/2014 - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მკვლევარ –ასისტენტი სამართლის მიმართულებით;
01/2011 – 07/2011 - თბილისის სააპელაციო სასამართლო, სტაჟიორი.

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული