ია ჩიქვინიძე

განათლება:

27/10/2008 - ფილოლოგის აკადემიური დოქტორის ხარისხის დიპლომი;
2007- 2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ–სოციალუტი ფაკულტეტი, დოქტორანტურა;
1997-2003 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფრანგულის ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგი.

სამუშაო გამოცდილება:

2007 დან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს –ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ლიბერალუტი მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ფრანგული ენის პედაგოგი, ასოცირებული პროფესორი;
2005-2007 - თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი „იბერია“, საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის უფროსი მასწავლებელი;
2002-2003 - ტელეკომპანია „იმედი“, მხატვრული ფილმების რედაქცია, მთარგმნელი;
1992 -2007 -ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ფრანგული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1982 -1992 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გერმანული და ფრანგული ენების კათედრის ლაბორანტი და ფრანგული ენის მასწავლებელი.

უცხო ენები:

ფრანგული, რუსული, ესპანური, ინგლისური