ზელიმხან უძილაური

განათლება

2006 –დღემდე ქ. თუბინგენის დოქტორანტურა, სამუშაო თემები: ქრისტიანული აღმოსავლეთი, საეკლესიო სამართალი, რელიგიური ფუნდამენტალიზმი საქართველოში და ზოგადი რელიგიათმცოდნეობის საკითხები.

1.06.2005 - მაგისტრის ხარისხი M.A. – Magister Artium;

1999-2005 წწ. - თუბინგენის (Tbingen) უნივერსიტეტი; მაგისტრატურა, სპეციალობები: 1. რელიგიათმცოდნეობა, 2. აღმოსავლური ქრისტიანობის ენები და კულტურები.

1988-1992 წწ. – თბილისის სასულიერო აკადემია,

1976 წ. - 1981 – თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფილოლოგიურ ფაკულტეტი;

კვალიფიკაციით: „ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

სამუშაო და პედაგოგიური გამოცდილება

1982 – 1987 წწ. –საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა, საგამომცემლო განყოფილების რეფერენტი, 1 წლის განმავლობაში პატრიარქის პირადი მემატიანე;

1989-1992 წწ. - ქ. დუშეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის „რელიგიის ისტორიის წრის“ ხელმძღვანელი;

1993-1998 წწ - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის რელიგიათმცოდნეობისა და ეთიკის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი; ამავე პერიოდში პარალელურად მასწავლებლი მაღაროსკარის სკოლაში, საგანი - ‘რელიგია და კულტურა’;

ვკითხულობდი საჯარო ლექციებს რელიგიათმცოდნეობის ხაზით კავკასიურ სახლში, ივ. ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტში, საჯარო ბიბლიოთეკაში.

უცხო ენები:

გერმანული, რუსული