არჩილ ლორია

განათლება:

1983-1990 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია –იურისტი;
7/05 - 13/05/2007 – ქ.ვარშავა, რ.შუმანის ფონდის პროექტი იურისტებისა და ლექტორებისათვის; კვალიფიკაციის ამაღლება;
18/11 -29/11/1996 - ქ/ბუდაპეშტი, ცენტრალური;

სამეცნიერო ხარისხი: იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

2012 - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2007 - ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2009 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ექსპერტი;
2010 -დან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი;
2007-2008 – თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი'
2000-2007 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი;
12/01/1998 - 1/09/2008 - თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
25/03/1992-27/06/2000- საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, დეპარტამენტის უფროსი;
14/11/1991 - 19/03/1992 - საქართველოს კონტროლის სახელმწიფო კომიტეტი, წამყვანი ინსპექტორი;
24/08/1990-14/11/1991 – საქართველოს პროკურატურა, გამომძიებელი;
6/09/1983 - 1/11/1984- თბილისის ორჯონიკიძის რ–ნის არასაუწყებო დაცვა, საშვთა ბიუროს მორიგე;
1/12/1982-6/09/1983 - თბილისის კალინინის რ–ნის იურიდიული კონსულტაცია, მდივანი.

უცხო ენები:

რუსული