თამარ ურუშაძე

განათლება:

2013-დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ადმინისტრირება, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, მაგისტრატურა;
2011 - 2013 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი;
2008 - 2011 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრი.
2006 - 2008 - სამართალმცოდნე, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება:

03/2014 - დღემდე – შტატგარეშე მოსამსახურე, საქართველოს მთავრობის კანცელარია;
12/2013 - დღემდე – ავტორიზაციის და აკრედიტაციისა სამსახურის აკრედიტაციის სამმართველოს კოორდინატორი, სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
05/2013- 12/2013 - ავტორიზაციის და აკრედიტაციისა სამსახურის აკრედიტაციის სამმართველოს კოორდინატორის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
08/2011 -05/2013 - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის სპეციალისტი, სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
01/2011-07/2011 - ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სტაჟიორი, თბილისის სააპელაციო სასამართლო;
12/2009-06/2010 - იურისტის თანაშემწე, ა(ა)იპ - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

უცხო ენები:

გერმანული, რუსული