იური ტყეშელაშვილი

განათლება:

1976-1979 - სსრკ პროკურატურის დანაშაულის შემსწავლელი საკავშირო ინსტიტუტი, ასპირანტი;

1966-1971 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა= სამართლისმცოდნეობა;

აკადემიური ხარისხი–დოქტორის აკადემიური ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება:
(არასრული ჩამონათვალი)

06/2005-04/2012 – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე;

05/1999-06/2005 - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სისხლის სამართლის კოლეგიის თავმჯდომარე;

04/1985 – 05/1999 – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე

06/1982-05/1985 - თბილისის პირველი მაისის რაიონის სასამართლოს თავმჯდომარე;

10/1980 -06/1982- საქართველოს კპ თბილისის საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი;

01/1980-10/1980 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–თანამაშრომელი; ...