მაკა კარტოზია

განათლება:

1996-1999 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა;

1990 -1996 -ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

აკადემიური ხარისხი:

2005 - იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი/სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:
(არასრული ჩამონათვალი)

2006- დღემდე – კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა (CSL), სრული პროფესორი;

2007 -დღემდე – შპს „ექსპრესსერვისი 2008“ იურიდიული სამსახურის უფროსი;

2007-2011 - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, სამართლის მთავარი ექსპერტი;

2006-2010 - შპს „ჟინერი“, იურიდიული სამსახურის უფროსი;

2006 - სსიპ საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი, იურიდიული კონსულტანტი;

2005- 2006 - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, დირექტორი (იურიდიულ საკითხებში);

...

უცხო ენები:

რუსული, ფრანგული, ინგლისური