ლევან თოთლაძე

განათლება:

22/04/2004 – იურისტთა მეორე სახელმწიფო გამოცდა; სამართლის ასესორი; შტუტგარტი, გერმანია;
04/2001-04/2004 –რეფერენდარიატი;
09/01/2001– იურისტთა პირველი სახელმწიფო გამოცდა ფრაიბურგი, გერმანია;
04/1996-01/2001 – ფრაიბურგის ალბერტ-ლუდვიგის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია;
04/1995-03/1996 – ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლსის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია;
1990-1994 – ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

06/08/2013-დან – შპს “საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი”-ს მთავარი იურისტი;
14/12/2011-06/08/2012 – შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრის“ იურისტი;
13/12/2006-13/12/2011 – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
16/11/2003-31/03/2004 – საადვოკატო ბიურო „ლაუფერ-შტარკ“, გერმანია;
16/11/2002-31/03/2003 – ქ. ტიუბინგენის ფედერაციული მიწის სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა, გერმანია;
16/07/2002-16/11/2002 – საადვოკატო ბიურო „შპინდლერ“, ქ. ტუბინგენი, გერმანია;
01/02/2002-15/07/2002 – ქ. ტიუბინგენის ფედერაციული მიწის სახელმწიფო სამსახური, გერმანია;
01/10/2001 –31/01/2002 – ქ. ტიუბინგენის პროკურატურა, გერმანია;
01/04/2001-30/09/2001 – ტიტიზეე-ნოიშტადტის ადგილობრივი სასამართლო, გერმანია.

უცხო ენები:

გერმანული, ინგლისური, რუსული