ბიუჯეტის შესახებ ინფლორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით:

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 2017-2018 წლის ბიუჯეტი