პოსტ-საბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი

პოსტ-საბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი (IPSS -  Institute of Post-Soviet Studies) არის არაკომერციული, არაპარტიული ანალიტიკური ინსტიტუტი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომელიც ორიენტირებულია პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების ინტერდისციპლინარულ კვლევებზე. ინსტიტუტი უფლებამოსილია, ჩაატაროს საჯარო შეხვედრები, ტრენინგ-კურსები, საერთაშორისო და/ან საუნივერსიტეტო კონფერენციები.  ინსტიტუტის მიზანია საკუთარი წვლილი შეიტანოს პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაციის კვლევების საქმეში და დაამყაროს აკადემიური კავშირები საქართველოს, პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების, ევროკავშირისა და აშშ-ის მსგავსი პროფილის ანალიტიკურ ცენტრებთან.

პოსტ-საბჭოთა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გვანცა აბდალაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

პოსტ-საბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი 2018 წლის 19 მაისს ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას (დეტალური ინფორმაციისთვის).