მისია და ხედვა

ადამიანის ღირსებისა და თავისუფლების პრინციპებზე დაყრდნობით, უნივერსიტეტის მისიაა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სწავლის, სწავლებისა და კვლევის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, სადაც სტუდენტები, პროფესორები და დაინტერესებული პირები იღებენ, ქმნიან და ავრცელებენ ცოდნას საზოგადოების გარდამტეხი ცვლილებებისათვის.