პროგრამების კატალოგი

პროგრამების კატალოგი

საბაუნი გთავაზობთ ხუთ საბაკალავრო და სამ სამაგისტრო პროგრამას:

თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
თეოლოგის სამაგისტრო პროგრამა
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 

იხილეთ პროგრამების კატალოგი