უცხო ენათა ცენტრი

უცხო ენათა ცენტრი სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ერთეულია. საბაუნის სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებულია როგორც ინგლისური ენა, ასევე გერმანული, ფრანგული, რუსული და იტალიური ენები. საბაუნის ენათა ცენტრში ასწავლიან როგორც ქართველი პედაგოგეგბი, ასევე პერიოდულად მოწვეული უცხოელი სპეციალიტები.