რეკვიზიტები

შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
მისამართი: კ.ქუთათელაძის 3
მიმღები ბანკი: სს "ბაზის ბანკი"
ბანკის კოდი: 220101956
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426834
IBAN: GE97BS0000000037536350