ალექსანდრა მარგველაშვილი

განათლება:

2003–2007 – სულხან–საბა ორბელიანის ფილოსოფიის, თეოლოგიის, კულტურისა და ისტროიის ინსტიტუტი, თეოლოგიის ბაკალავრი;
1990–1991– ასოციაცია „სინათლე“ მასაჟისა და მანუალური თერაპიის კურსები;
1988–1989– საქართველოს ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი პუნქტები – საერთო ფიზმომზადება და ჯანმრთელობა;
1969–1974 – თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, კვალიფიკაცია ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი;
1968– 1971 – თბილისის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, ბალეტის პედაგოგი

სამუშაო გამოცდილება:

2005–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
1991–1998 – ასოციაცია „სინათლე“–ს სამედიცინო ცენტრის მასაჟისა და მანუალური თერაპიის სპეციალისტი
1977–2000 – საქ. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო ინსტიტუტი
1978–1986 – საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
1974–1975 – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი
1971–1972 – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიული გეოგრაფიის ინსტიტუტი

შრომები:

  1. დეკორატიული შემოქმედება საქართველოში
  2. მხატვარ გიორგი წერეთლის შემოქმედება
  3. მხატვარ გიორგი ზურაბოვის შემოქმედება

უცხო ენა: რუსული, ფრანგული