ალექსანდრე კეკენაძე

განათლება:

2009-2012 _ ინჟინერიის დოქტორი. სადოქტორო პროგრამის დასახელება “მართვა ტექნიკურ სისტემებში” . სადოქტორო ნაშრომი თემაზე “სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენება ეკონომიკური სისტემების კვლევაში”.
10.2006-12.2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრი, ეკონომიკური ინფორმატიკის სპეციალობით;
2001-2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრი, ეკონომიკური ინფორმატიკის სპეციალობით;

სამუშაო გამოცდილება:

17.09.2012 – დღემდე “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი” , ინფორმატიკისა და მართის სისტემების ფაკულტეტი, ლექტორი
23.01.2013 –14.06.2013 კერძო სკოლა “პეგასი” ინფორმატიკის მასწავლებელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ( IT ) სპეციალისტი.
15.12.2012 – 15.05.2013 “robotics.ge” რობოტექნიკის მასწავლებელი ,
03.10.2011 _ 05.04.2013 “წმ.ილია მართლის” სახელობის კოლეჯი , ინფორმატიკის მასწავლებელი ( IT ) სპეციალისტი.
18..10.2011 _18.07.2012 “წმ.გიორგის სახელობის საერო სკოლა” ინფორმატიკის მასწავლებელი , ინფორმაციული ტექნოლოგიების ( IT ) სპეციალისტი.
2009 - წიგნის “მხედველობის ტექნიკური სისტემები”, კომპიუტერული უზრუნველყოფა

საერთაშორისო კონფერენციები:

თემატური სემინარები:
1. სინერგეტიკის მეთოდების არსი და სინერგეტიკის პარადიგმა;
2. სინერგეტიკის ინსტრუმენტების გამოყენება ეკონომიკური პროცესების კვლევაში.

გამოქვეყნებული შრომები
1. გ.ჭიკაძე, ა.კეკენაძე, ც.ფხაკაძე. ქაოსური პროცესების მართვა, სინერგეტიკის მეთოდის გამოყენებით. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები №2 (15) 2013.
2. ა.კეკენაძე, გ.ჭიკაძე, ვ.სესაძე, ნ.სესაძე. კატასტროფების თეორიის გამოყენება ეკონომიკური სისტემების მდგომარეობის ანალიზში. სტუ. ბიზნეს ინჟინერინგი. შრომები. 2011. გვ. 105-110.
3. ვ. კეკენაძე, ნ. ფაილოძე, ა. კეკენაძე. ინფორმაციული სისტემები და მენეჯმენტის ძირითადი ამოცანები. სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა, მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება. თბილისი, 3-6 2010, გვ. 159-165.
4. ვ.სესაძე, ნ.სესაძე, ა.კეკენაძე, დ.ფანჯიკიძე. ეკონომიკური ზრდის სინერგეტიკული მოდელირება. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები №1 (10) 2011.
5. Sesadze V, Kaishauri T , Kekenadze A. Symmetry Principles for Tasks of Identification and Management. Fifth Confgess of Mathematicians of Georgia Abstracts of Contributed Talks , Batumi/Kutaisi, October 9-12, 2009, 143-144გვ.

მონოგრაფია
ვ.სესაძე ა.კეკენაძე ნ.სესაძე გ.ჭიკაძე.
სინერგეტიკა - ეკონომიკური პროცესების კვლევა.

უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური