განცხადებები

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

იანვარი 21, 2017

შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 2017 წლის 21 იანვარს აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ სპეციალობაზე: