საბაუნი აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით

აპრილი 5, 2017

სტაჟირება საბაუნის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურში !!!

ვის შეუძლია სტაჟირების გავლა?

მხოლოდ სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისათვის ან/და დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტებისათვის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა);

სტაჟირების ხანგრძლივობა და სამუშაო დრო: 3თვე

სამუშაო დრო - სრული განაკვეთი - კვირაში 40 საათი/არასრული განაკვეთი - კვირაში 40 საათამდე, მაგრამ არანაკლებ 20 საათისა);

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა: 4;

შრომის ანაზღაურება სტაჟირების გავლის პერიოდში: 200 ლარი (სრული განაკვეთი), არასრული - ინდივიდუალური მოლაპარაკებით.

სტაჟირების დასრულების შემდგომ გაიცემა სერთიფიკატი;

სავალდებულო ცოდნა, უნარები:

 • კომპიუტერულ პროგრამებთან მუშაობის უნარები: MS Excel, MS Word
 • სამუშაოს ორგანიზება და ერთდროულად რამდენიმე დავალების შესრულების უნარი
 • პრობლემის იდენტიფიკაციის, ანალიზის და გამოსავლის მოძებნის უნარი
 • მაღალი მოტივაცია
 • კომუნიკაბელურობა
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • სტრესულ და დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის უნარი
 • სტაჟირების კანდიდატი კარგად უნდა იცნობდეს სასწვალო პროცესის მარეგულირებელ დებულებას (განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე);

სტაჟორის ძირითადი ფუნქციები (მენეჯერის ხელმძღვანელობით)

 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებაში მონაწილეობა
 • საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირება, დამკვირვებლის სტატუსით დასწრება
 • სტუდენტების პირადი საქმეების ფორმირება
 • სტუდენტებთან, პროფესორ-მასწავლებლებთან ზეპირი/წერილობითი კომუნიკაცია სასწავლო პროცესთან დაკავშირებიულ საკითხებზე
 • სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება და პრეზენტაცია

სტაჟორების შერჩევა

სტაჟორების შერჩევა განხორციელდება 2 ეტაპად:

 1. CV შერჩევა
 2. წერითი ტესტირება (25-26 აპრილი);

საბუთების მიღება

2017 წლს 4 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ CV (ქართულ ენაზე) შემდეგ მისამართზე: info@sabauni.edu.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/101