დავით წულაია

განათლება:

2010–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი
2000–2001 – ჰოლბორნის სამართლის კოლეჯი, ქ. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
1999–2001 – ინგლისური ენის შემსწავლელი კოლეჯები, ქ. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
1997–2002 – ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენების უნივერსიტეტი, ინგლისური ენა, თარჯიმანი
1995–1999 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა
1990–1995 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2011–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2010–დღემდე – გაეროს განვითარების პროგრამა SCIBM
2005–2010 – სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელის ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში
2007–დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტი
2004–2005 – საქართველოში ევროკავშირის EUJUST THEMIS კანონის უზენაესობის მისია, თბილისი, იურიდიული მრჩეველი.
2002–2004 – უზენაესი სასამართლო, ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დაფინანსებით, საქართველოს უშიშროების საბჭოსთან დროებით შექმნილ „საქართველოს უშიშროებისა და სამართალდაცვის სისტემის ორგანოების რეფორმების კომისია“, თბილისი, კოორდინატორი, იურისტი.

შრომები:

  1. კრიმინოლოგიური ექსპერტიზის მნიშვნელობა სამართლებრივ რეფორმებში, თბილისი, 2010
  2. კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა სახელმწიფოსა და საზოგადოებაში. თბილისი, 2010
  3. ქართულ–ინგლისური იურიდიული ლექსიკონი. თბილისი, 2009
  4. ინგლისურ–ქართული იურიდიული ლექსიკონი. თბილისი, 2009
  5. მონოგრაფია „ეკონომიკურ დანაშაულებასთან ბრძოლის ზოგიერთი კრიმინოლოგიური პრობლემა“, თბილისი, 2004

მონაწილეობდა საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური.