დიმიტრი გეგენავა

განათლება:

2012-დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, დოქტორანტი;
2010-2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი'
2006-2010 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი,ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება:

პროფესირული საქმიანობა:

2013-დღემდე აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი;
10/2011-დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი სამართლის მეთოდებისა და კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით;
12/2010-დღმდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსი, წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი;
09/2010 - 12/2010 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი;
07/2010 -09/2010 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,რექტორის თანაშემწე;
10/2009 - 07/2010- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,იურიდიული ფაკულტეტის სპეციალისტი, მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში;
2013- დღემდე - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი.

საზოგადოებრივი საქმიანობა:

2012-დღემდე დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი, დირექტორი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;
2012-დღემდე - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2009-2012 - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება, პრეზიდენტი;
2010-დღემდე - სამართლის ჟურნალი "სარჩევი", მთავარი რედაქტორი;
2011-2012 - ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო, ELSA Georgia), გენერალური მდივანი;
2009-2011 - ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო, ELSA Georgia), ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიური საქმიანობის სფეროში.

პუბლიკაციები:
(არასრული ჩამონათვალი)

კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტი, ჟურნალში: „თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა“, #1, 2013 გამომცემელი: დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2013;

უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის ქართული მოდელი: გორდიას კვანძის საქართველოს კონსტიტუციაში, ჟურნალში: „სამართლის ჟურნალი“, #1, 2013, გამომცემელი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013

საარჩევნო დავის განხილვის თავისებურებანი საკონსტიტუციო სასამართლოში: ქართული გამოცდილება და პერსპექტივები წიგნში: ლადო ჭანტურია 50, გამომცემელი: დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა 2013;

ავთანდილ გეგენავასთან თანაავტორობით, „დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ და კანონმდებლობის ნორმატიული შიმშილი, წიგნში: ბესარიონ ზოიძე 60, გამომცემელი: დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2013;

ბექა ქანთარიასთან, ლანა ცანავასთან, თენგიზ თევზაძესთან, ზურაბ მაჭარაძესთან, პაატა ჯავახიშვილთან და თინათინ ერქვანიასთან და თამარ პაპაშვილთან თანაავტორობით საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (სახელმძღვანელო) გამომცემელი: დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2013

ზურაბ მაჭარაძესთან თანაავტორობით სათაური: კაზუსები საკონსტიტუციო სამართალში გამომცემელი: „უნივერსალი“, 2013

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, ლათინური