ეკატერინე ბაღიშვილი

განათლება:

07. 2013 - სამართლის დოქტორი, სადოქტორო დისერტაცია თემაზე - ევროპული სამართლის უნიფიკაცია უცხოური ელემენტის შემცველი დელიქტური ვალდებულებების სფეროში (რომი II რეგლამენტის მაგალითზე) და მისი შესაძლო გავლენა ქართულ სამართალზე.
2012-2013 - საქართველოს ტექნისკური უნივერსიტეის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის დოქტორანტურა
2006-2012 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა
200-2005 - ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის ასპირანტურა. სპეციალობა საერთაშორისო კერძო სამართალი
1998 - 2002 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია: იურისტი
1990 - 1994 - თბილისის სასულიერო აკადემიის ქრისტიანული ხელოვნების ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება:

2006 -დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა, ასისტენტ-პროფესორი
2011 -დღემე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. სამართლის დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი
2013-დღემდე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, პედაგოგი
2009 - დღემდე სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი.
2007 -2009 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.
2005-2009 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო კერძო სამართლის პედაგოგი
10.2005-01.2007; 05.2013 - 07.2013 - საქართველოს პარლამენტი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
2004 – 2005 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სანივთო სამართლის პედაგოგი
2003-2005 - გამომცემლობა „პოლიგრაფ+“ უფროსი იურისტი
1994-2002 - იურიდიული მომსახურების ფირმა შპს „ბეგიაშვილი და კომპანია“, კონსულტანტი
1994-2002 - თბილისის სასულიერო აკადემია, ქრისტიანული ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი
1995-2002 - მსოფლიო საეკლესიო საბჭო (ჟენევა შვეიცარია), ნაციონალური კორესპონდენტი
1994 – 1997 - თეატრისა და კინოს საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტი, რელიგიის ისტორიის ლექტორი

გრანტები:

2013 - მაქს პლანკის სახელობის გრანტი *(ჰამბურგი, გერმანია)
2006 - ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის სახელობის გრანტი, საერთაშორისო კერძო სამართლის სწავლებისათვის, მიენიჭა „ანდრონიკაშვილი, საქსენ-აპტენბურგი, მიურატი და პარტნიორების“ მიერ
1998 - მადლობის სიგელი თბილისი სასულიერო აკადემიაში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის.
1997 - სტიპენდია ინგლისური ენის სასწავლებლად ბირმინჰემის „Sally Oak“ის კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი), დაენიშნა მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს მიერ (შვეიცარია)

უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური