ეკატერინე ქარდავა

განათლება:

2010–2011 – ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა
1997–2002 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური ხარისხი:

2006 – იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2009–დღემდე – საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
2008–დღემდე – კავკასიის უნივერსიტეტი
2007–დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტი
2004–2005 – საქართველოს შშს პოლიციის აკადემია

შრომები:

  1. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო, თბილისი, 2008
  2. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ქართულ ადმინისტრაციულ სამართალში. თბილისი, 2006
  3. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება (ქართულ–გერმანული შედარებით–სამართლებრივი ანალიზი). მონოგრაფია, თბ., 2006
  4. ადმინისტრაციული გარიგება და ადმინისტრაციული აქტი, თბ., 2005
  5. ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მნიშვნელობა. თბ., 2005

სამეცნიერო მივლინებით იმყოფებოდა გერმანიაში, ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში, ბერლინის პარლამენტის სტიპენდიანტი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეფორმების ფონდის სტიპენდიანტი და DAAD–ს სტიპენდიანტი.

უცხო ენა: გერმანული, რუსული, იტალიური, ინგლისური