ელმირა ზოგრანიანი

განათლება:

2012– ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის დოქტორანტურა
1982–1988 – ყარაყალმუყეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური ხარისხი:

2012 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი
2011–დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
2009–2010 – გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი
2007–2011 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1999–2006 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შრომები:

  1. დრო როგორც ფასეულობა რუსულ ენობრივ ცნობიერებაში (პარემიოლოგიური ტექსტების მასალაზე). კისლოვოდსკი. 2011
  2. ტემპორალობის კოგნიტური მოდელები. თბ., 2011
  3. Conceptualization of the notion “Tame” in the naive picture of the world”. თბ., 2011
  4. ენა და სამყაროს აღქმა. თბ., 2011
  5. არქეტიპული ცნებების ინტერპრეტაციის პრობლემა კულტურათაშორისი დიალოგის კონტექსტში. თბ., 2010

გაიარა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები და სემინარები. მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატები; მონაწილეობდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრში, რუსული ტექსტების გამსწორებელი ჯგუფის ლიდერი; მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში.

ენები:

ქართული, რუსული, ინგლისური, სომხური.