მოწვეული სპეციალისტები

გვარი, სახელი
1 ალფაიძე მანანა
2 ბახტაძე ლელა
3 გოდერძიშვილი ბელ
4 დოლიაშვილი თინათინ
5 ზალდასტანიშვილი თინათინ
6 ზაუტაშვილი ნინო
7 თაკალანძე ლარისა
8 იოსელიანი ია
9 კალანდია თეა
10 კეკელია მადონა
11 კეკენაძე ალექსანდრე
12 კვარაცხელია ნიკო
13 კოჭლამაზაშვილი ლელა
14 ლორთქიფანიძე მედეა
15 მალანია ელისაბედ
16 მარჯანიძე ნინო
17 სანებლიძე ლალი
18 ტურაშვილი ნინო
19 ქარაია ინგა (კლარა)
20 ყანდაშვილი თეიმურაზ
21 ყირიმლიშვილი ნაირა
22 შენგელია ლია
23 შურღაია ვახტანგ
24 ჩიხრაძე მამია
25 ხეოშვილი გიორგი
26 ხოშტარია თორნიკე
27 ხუციშვილი ვერიკო
28 ჯერენაშვილი ნინო
29 ჯინჭარაძე დარეჯან
30 ჯოჯუა თეიმურაზ