აკადემიური კალენდარი

2016-2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი 

2016-2017 სასწავლო წლის დასაწყისი - 2016 წლის 12 სექტემბერი

2016-2017 სასწავლო წლის დასასრული - 2017 წლის 15 ივლისი

 

2016-2017 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი 

აუდიტორული მეცადინეობები:12 სექტემბერი - 24 დეკემბერი

შუალედური გამოცდები: 31 ოქტომბერი - 12 ნოემბერი

პრეზენტაციების კვირა: 26 დეკემბერი - 31 დეკემბერი

დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი: 3 იანვარი - 6 იანვარი

დასკვნითი გამოცდები: 9 იანვარი - 21 იანვარი

დამატებითი დასკვნითი გამოცდები:23 იანვარი – 4 თებერვალი

 

2016-2017 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი 

აუდიტორული მეცადინეობები: 20 თებერვალი - 3 ივნისი

შუალედური გამოცდები:10 აპრილი - 22 აპრილი

პრეზენტაციების კვირა: 5 ივნისი - 10 ივნისი

დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი:12 ივნისი - 17 ივნისი

დასკვნითი გამოცდები:19 ივნისი - 1 ივლისი

დამატებითი გამოცდები: 3 ივლისი - 15 ივლისი