აკადემიური კალენდარი

 

2017-2018 სასწავლო წლის დასაწყისი - 2017 წლის 18 სექტემბერი

2017 - 2018 სასწავლო წლის დასასრული - 2018 წლის 28 ივლისი

 

2017 – 2018 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები - 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი

შუალედური გამოცდები - 6 ნოემბერი - 18 ნოემბერი

პრეზენტაციების კვირა - 8 იანვარი - 13 იანვარი

დასკვნითი გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პერიოდი - 15 იანვარი - 20 იანვარი

დასკვნითი გამოცდები - 22 იანვარი - 3 თებერვალი

დამატებითი დასკვნითი გამოცდები - 5 თებერვალი - 17 თებერვალი

 

2017 - 2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები - 5 მარტი - 16  ივნისი

შუალედური გამოცდები - 23 აპრილი - 5 მაისი

პრეზენტაციების კვირა - 18 ივნისი - 23 ივნისი

დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი - 25 ივნისი - 30 ივნისი

დასკვნითი გამოცდები - 2 ივლისი - 14 ივლისი

დამატებითი გამოცდები - 16 ივლისი - 28 ივლისი