აკადემიური კალენდარი

2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

2017-2018 სასწავლო წლის დასაწყისი - 2017 წლის 18 სექტემბერი

2017-2018 სასწავლო წლის დასაწყისი (მაგისტრებისთვის) - 2017 წლის 25 სექტემბერი

2017-2018 სასწავლო წლის დასასრული - 2018 წლის 14 ივლისი

 

2017-2018 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები: 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი

შუალედური გამოცდები: 6 ნოემბერი- 18 ნოემბერი

პრეზენტაციების კვირა: 8 იანვარი - 13 იანვარი

დასკვნითი გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პერიოდი:  15 იანვარი - 20 იანვარი

დასკვნითი გამოცდები: 22 იანვარი - 3 თებერვალი

 დამატებითი დასკვნითი გამოცდები: 5 თებერვალი – 17 თებერვალი.

 

2017 -2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები: 5 მარტი - 9 ივნისი

შუალედური გამოცდები:16 აპრილი - 28 აპრილი

პრეზენტაციების კვირა: 11ივნისი - 16 ივნისი

დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი:18 ივნისი - 23ივნისი

დასკვნითი გამოცდები:25 ივნისი - 7 ივლისი

დამატებითი გამოცდები: 9 ივლისი - 21 ივლისი

 

ბრძანება 2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ