აკადემიური კალენდარი

 

2018-2019 სასწავლო წლის დასაწყისი - 2018 წლის 17 სექტემბერი

2018 - 2019 სასწავლო წლის დასასრული - 2019 წლის 6 ივლისი

 

2018 – 2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები - 17 სექტემბერი - 30 დეკემბერი

შუალედური გამოცდები - 5 ნოემბერი - 17 ნოემბერი

პრეზენტაციების კვირა - 8 იანვარი - 12 იანვარი

დასკვნითი გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პერიოდი - 14 იანვარი - 19 იანვარი

დასკვნითი გამოცდები - 21 იანვარი - 2 თებერვალი

დამატებითი დასკვნითი გამოცდები - 4 თებერვალი - 16 თებერვალი

 

2018 - 2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები - 18 თებერვალი - 1 ივნისი

შუალედური გამოცდები - 8 აპრილი - 20 აპრილი

პრეზენტაციების კვირა - 3 ივნისი - 8 ივნისი

დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი - 10 ივნისი - 15 ივნისი

დასკვნითი გამოცდები - 17 ივნისი - 29 ივნისი

დამატებითი გამოცდები - 1 ივლისი - 6 ივლისი

 

ბრძანება აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ