18 მაისი
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საადვოკატო ბიუროსთან "მიგრიაული და პარტნიორები"

2017 წლის 18 მაისს, საადვოკატი ბიურო "მიგრიაული და პარტნიორებთან" გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, დღეს სამართლის 1-ლი კურსის სტუდენტებს ხატია ხაფავას და მანანა ჯავარს გადაეცათ ბიუროს სახელობითი სტიპენდიანტობის სპეციალური სერტიფიკატები. სტუდენტები მიიღებენ სემესტრულ სტიპენდიას თვეში 50 ლარის ოდენობით.