12 მაისი
შეხვედრა დედა სიდონიასთან

რელიგიის კვლევის საუნივერსიტეტო ცენტრისა და სტუდენტ თეოლოგთა კლუბის ინიციატივით მოეწყო შეხვედრა დედა სიდონიასთან ! შეხვედრა მიმდინარეობდა დისკუსია/მსჯელობის ფორმატში თემაზე: რელიგია, რეფორმები და თანამედროვეობა.