11 მაისი
სპორტის სამართლის აქტუალური საკითხები

2017 წლის 10-11 მაისს, სულხან-საბა ორბელიანის სტუდენტურ საქმეთა ცენტრის, ორგანიზაცია სოციალური დიალოგი სპორტში და სამართლისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის ორგანიზებით, ჩატარდა ტრენინგი სპორტის სამართლის აქტუალურ საკითხებზე. ტრენინგს უძღვებოდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და იურისტი კესო ჩხიკვაძე.