24 მაისი
საჯარო ლექცია თემაზე: სეკულარიზმი და დესეკულარიზმი

 2017 წლის 24 მაისს, საბაუნის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე სეკულარიზმი და დესეკულარიზმი.