30 მაისი
საჯარო ლექცია: კონფლიქტისპირა სოფლები

2017 წლის 30 მაისს, საბაუნის იურისტთა კლუბის ორგანიზებით, გაიმართა მორიგი საჯარო ლექცია თემაზე: “კონფლიქტისპირა სოფლები". ლექცია წაიკითხა ქალბატონმა არინა თავაქარაშვილმა.