09 ნოემბერი
სამართლის სკოლა - მუნიციპალური სამართალი - შეხვედრა II

2017 წლის 8 ნოემბერს, საბაუნიში დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით მეორე საჯარო ლექცია ჩატარდა თემაზე: 👉 მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები და განხორციელების პრობლემური საკითხები.