21 დეკემბერი
საუნივერსიტეტო პროექტების წერა

2017 წლის 21 დეკემბერს, საბაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ორგანიზებით საბაუნის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ერთდღიანი ტრენინგი - საუნივერსიტეტო პროექტების წერა.

ტრენინგზე განხილული იყო:

  • - ხარისხიანი პროექტის წერის პრინციპები
  • - პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის საჭირო ფაქტორები
  • - საუნივერსიტეტო პროექტების განხორციელებისთვის საჭირო პროცედურები.

ტრენინგის განმავლობაში სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ ემუშავათ იდეაზე, დაეწერათ პროექტი და წარედგინათ.