12 იანვარი
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანმა საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო

2017 წლის 12 იანვარს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანმა საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო. საბჭოს გადაწყვეტილებით საბაუნის მომავალი წლიდან შესაძლებლობა აქვს მიიღოს როგორც ქართველი ასევე უცხელი სტუდენტები.