16 იანვარი
სამოქალაქო ქმედების სკოლის გახსნა

2018 წლის 16 იანვარს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბაზაზე დაიწყო სტუდენტური ინოვაციური პროექტი "სამოქალაქო ქმედების სკოლა".
პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ და მიზნად ისახავს სტუდენტებისთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობას. "სამოქალაქო ქმედების სკოლა" იქნება კვალიფიციური დისკუსიის სივრცე, სადაც სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა საერთაშორისო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის საკითხებზე იმსჯელონ.