05 თებერვალი
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი კერძო უმაღლესი უნივერსიტეტების ასოციაციის წევრი გახდა

საბაუნი საქართველოს კერძო სასწავლებლების ასოციაციის წევრი გახდა. 

„საბაუნი“ არის სიახლეზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო პროგრამებს. არიან საერთაშორისო მიმართულებით ინტეგრირებული რამდენიმე ცნობილ ევროპულ უნივერსიტეტებთან. ბოლო პერიოდის განმავლობაში უნივერსიტეტის რექტორი, ბატონი ვაჟა ვარდიძე, რამდენჯერმე მონაწილეობდა სხვადასხვა სახის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სიმპოზიუმებში. ბოლო პერიოდში ის წარმოადგენდა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემას რომის ძალიან დიდ სამეცნიერო ფორუმზე.