15 მარტი
დისკუსიები საბჭოთა პერიოდის რელიგიური პოლიტიკის შესახებ

2018 წლის 15 მარტს, საბაუნის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე: დისკუსიები საბჭოთა პერიოდის რელიგიური პოლიტიკის შესახებ. მოეწყო აღნიშნული თემაზე გადაღებული ფილმის ფილმის ჩვენება და მისი შემდგომი განხილვა.