27 აპრილი
ინტერრელიგიური დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში

2018 წლის 25-26 აპრილს საბაუნის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, ირაკლი ცხადაძემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა კაჭრეთის ამბასადორში თემაზე: ინტერრელიგიური დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში.

პროექტი განხორციელდა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) მიერ.

პროექტი მხარდაჭერილი იყო საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" (PITA) მიერ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.