29 მაისი
საბაუნი FUCE წევრია

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გაწევრიანდა ევროპის კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაციაში (FUCE).
ეს არის კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა, მეტი პერსპექტივა და საშუალება სტუდენტებისთვის - ისწავლონ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში, მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებზე და ფორუმებზე.

FUCE - არის ევროპის კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაცია, რომელიც აერთიანებს 60 კათოლიკურ უნივერსიტეტსა და უმაღლეს სასწავლებელს მსოფლიოს მაშტაბით. მისი მთავარი ფუნქციაა აკადემიურ სფეროში თანამშრომლობისა და განვითარების ხელშეწყობა, გამოცდილების გაზიარება.
ამასთან დაკავშირებით საბაუნის რექტორი და ადმინისტრაციის წევრები იმყოფებოდნენ პოლონეთში, ქალაქ ლუბლინში, სადაც ისაუბრეს საბაუნის როლზე, მის სამომავლო გეგმებზე და პერსპექტივებზე.

ვიზიტის დეტალები: