23 აპრილი
პროფესიული განვითარების ცენტრი

STAR პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომლის მიზანია პროექტით შემუშავებული სწავლების მეთოდის გადაცემა როგორც საბაუნის ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის ასევე გარე პირებისათვის.
ცენტრის კაბინეტი აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით, პერსონალური კომპიუტერებით, საკონფერენციო და გახმოვანების სისტემით, სმარტ დაფით, ლაზერული პრინტერით და ბრაილის პრინტერით. კაბინეტის ტექნიკით აღჭურვა მოხდა პროექტის თანადაფინანსებით.
ცენტრის პრეზენტაცია გაიმართება მარტის დასასრულს.