14 ნოემბერი
I მსოფლიო ომი: ისტორიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი საკითხები

2018 წლის 14 ნოემბერს საბაუნიში ჩარტარდა პირველი მსოფლიო ომის დასრულების 100 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: ➡ „პირველი მსოფლიო ომი: ისტორიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი საკითხები“. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ისტორიის, პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის მიმართულების პროფესორები და მკვლევრები. მოხსენებების ბოლოს გაიმართა დისკუსია-განხილვა, სადაც დამსწრეებს საშუალება ჰქონდათ დაესვათ შეკითხვები.