27 ოქტომბერი
საბაუნის რექტორის ვაჟა ვარდიძის ლექცია კრაკოვის იოანე პავლე II_ის უნივერსიტეტში

საბაუნის რექტორმა პროფესორმა ვაჟა ვარდიძემ Erasmus +ის ფარგლებში ჩაატარა სემინარი
კრაკოვის იოანე პავლე მეორეს უნივერსიტეტში, თეოლოგიის სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებთან. სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიეღოთ ინფორმაცია თეოლოგიის პროფესორისგან, მათთვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.