15 ნოემბერი
ერასმუს+ ის კონკურსის შედეგები

Erasmus+ საერთაშორისო კრედიტ მობილობის კონკურსის შედეგად 2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრზე საბაუნის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სამი სტუდენტი გაემგზავრება საზღვარგარეთ ერთი სემესტრით სასწავლებლად.
ნელი გოგინავა და მარიამ კუტალაძე ლიონის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (საფრანგეთი)
გიორგი ჯანაშვილი (იოანე პავლე მეორის სახელობის ლუბლინის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (პოლონეთი)

საბაუნი წარმატებებს უსურვებს გრანტის მფლობელებს.