24 დეკემბერი
ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტური კონფერენცია

საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ორგანიზებით 22 დეკემბერს ჩატარდა რიგით მეორე სტუდენტური კონფერენცია
თემაზე: ტურიზმისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები.

კონფერენციის დასრულებისას გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ სპეციალური პრიზებით.