14 დეკემბერი
საბაუნის სტუდენტები აღსრულების ეროვნულ ბიუროში

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სტუდენტები აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სტუმრობდნენ;
მომავალი იურისტები ბიუროს სერვისებსა და სააღსრულებო წარმოების პროცედურებს გაეცნენ;
საბაუნის სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაცია ბიუროს საქმიანობის; სააღსრულებოს სისტემის; აღსრულების ორგანოების სტრუქტურის; აღსრულების დაწყების სამართლებრივ საფუძვლებსა და წარმოების ეტაპებს.
შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია და განიხილეს რეალური შემთხვევები;
პროექტის მიზანია სტუდენტებში ბიუროსა და სააღსრულებო სისტემის შესახებ ცნობადობის ამაღლება; სააღსრულებო საქმიანობის შესწავლის ინტერესისა და ინიციატივის დანერგვა.