07 თებერვალი
საბაუნის სამართლის პროგრამამ 7 წლიანი აკრედიტაცია მიიღო

აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილებით სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამამ 7 წლიანი უპირობო აკრედიტაცია მიიღო !!!