15 აპრილი
ინფორმაცია აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების შესახებ

01 მარტის  №37-19 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი  საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №56-19; 10.04.2019; ოქმი №01-19; 11.04.2019), გადაწყვეტილების საფუძველზე:

 1. თეიმურაზ თათარაშვილი– არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   რელიგიის ისტორიის მიმართულებით;
 1. მერაბ გალდავა არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  ახალი აღთქმისა და  ჰომილეტიკის მიმართულებით;
 1. ლევან მათეშვილი არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   ეკლესიის ისტორიის მიმართულებით;
 1. სერგი ჯორბენაძე არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის  მიმართულებით;
 1. თამარ ქობულაძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის  მიმართულებით;
 1. გიორგი მესხი არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის  ასისტენტ-პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის (ქართულ და ინგლისურენოვანი)  მიმართულებით;
 1. შორენა გოგიაშვილი არჩეულ იქნა არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით;
 1. სერგო ფარულავა არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ეკლესიის ისტორიის მიმართულებით;
 1. გრიგოლ ხაჭაპურიძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   ეკლესიის ისტორიის მიმართულებით;
 1. გიორგი გოგსაძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   პოლიტიკის მეცნიერებებისა და პოლიტიკური გეოგრაფიის მიმართულებით;
 1. ირაკლი ჯავახიშვილი არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საერთაშორისო  ურთიერთობების მიმართულებით;
 1. სოფიკო მეტრეველი არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით;
 1. სიმონ ტაკაშვილი არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   კერძო  სამართლის   მიმართულებით;
 1. ანა მენაღარიშვილი არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. ერეკლე მაღლაკელიძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. თამარ ბენიძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. თამარ ჩხაიძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის  მიმართულებით;
 1. თამთა მარღანია არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   შრომისა და ორგანიზაციის  ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. ნინო ლომიძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. ლიკა კობალაძე არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   კერძო სამართლის მიმართულებით;
 1. თეონა ნუცუბიძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. მაია ჯინჭარაძე არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 1. გიორგი კიკნაველიძე არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის  ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   სისხლის  სამართლის მიმართულებით;

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია 

  11.04. 2019 წ.