25 ივნისი
Erasmus+ KA107 საერთაშორისო კრედიტ მობილობის შედეგები

საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ორმა სტუდენტმა, ია კიწბაბაშვილმა (სამაგისტრო პროგრამა) და ლარისა ჭკადუამ (საბაკალავრო პროგრამა) მოიპოვეს Erasmus+ სასწავლო გრანტი და 2019-2020 წელს თითო სემესტრს გაივლიან ესპანეთში, ვალიადოლიდის უნივერსიტეტში სრული დაფინანსებით.